Bureau-informatie: algemeen

Algemeen

Het bureau Peter Tolsma Organisatieadviezen is gevestigd te Workum sinds 2010 (daarvoor in Groningen) en is werkzaam op de gebieden van het organisatieadvieswerk, strategische beleidsondersteuning, en interim-management. Het is een van de kleinere bureaus in het Noorden van het land, en kan daardoor uiterst flexibel inspelen op de vraag van de klant.

Het bureau wordt geleid door Drs. P.M.J. Tolsma C.M.C.
De ministeriële erkenning als C.M.C. is door dit bureau behaald in 1996 als één van de eerste in Nederland. Alle opdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de gedragsregels van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA). Op het kantoor van het bureau is werkzaam mevr. H.Kemper als administratief medewerkster.

In voorkomende gevallen kan gebruik worden gemaakt van de expertise en inzet van de leden van de Noordelijke Kring van Organisatieadviseurs, waarbij zijn aangesloten een 12-tal zelfstandig gevestigde adviseurs, met verschillende disciplinaire achtergronden. 
Deze achtergronden lopen uiteen van Register Accountants, juristen en bedrijfskundigen tot en met organisatiepsychologen. Mede dankzij de intercollegiale samenwerking is het dan ook nooit een probleem om als kleiner bureau toch intensieve en/of relatief meer omvangrijke opdrachten uit te voeren. Uiteraard geschiedt de samenwerking onder volledige eindverantwoordelijkheid van het bureau Peter Tolsma Organisatieadviezen.

Breed werkterrein

Uit het curriculum moge voldoende blijken dat het bureau meer dan goed is ingevoerd in de verschillende sectoren van onze samenleving. Daarnaast gelieve U tevens aan te treffen een overzicht van de belangrijkste opdrachten op dit gebied met de daaraan gegeven doelstelling. 

Door mijn bureau zijn in de loop der jaren een groot aantal opdrachten van verschillende aard, zowel in de non-profit als in de profit sector, uitgevoerd, waarvan bij beschouwing achteraf gezegd kan worden dat het merendeel zich steeds heeft bevonden op het werkgebied dat ligt tussen profit- en non-profit sfeer; de zgn. “not for profit organisaties” waarbij organisaties weliswaar hun inkomsten halen uit c.q. betaald worden vanuit gemeenschapsgelden, maar wel degelijk hun eigen kosten dienen te verdienen. 
Wij denken dat we U hiermede een goed inzicht hebben gegeven in de werksfeer en opstelling van ons bureau.