Organisatieadviezen: adviezen

Adviezen:

Door mijn bureau zijn in de loop der jaren een groot aantal opdrachten van verschillende aard uitgevoerd, waarvan bij beschouwing achteraf gezegd kan worden dat het merendeel zich steeds heeft bevonden op het werkgebied dat ligt tussen profit- en non profit organsiaties; de zgn. ďnot for profit organisatiesĒ waarbij organisaties weliswaar hun inkomsten halen uit c.q. betaald worden vanuit gemeenschapsgelden, maar wel degelijk hun eigen kosten dienen in te verdienen.

De adviezen hebben betrekking gehad op:

  • Het initiŽren van nieuwe samenwerkingsverbanden;
  • Het opzetten en begeleiden van fusies;
  • Het ontwikkelen van nieuw beleid en dit met behulp van passende strategieŽn doorvoeren;
  • Het begeleiden van de diverse vormen van veranderingstrajecten;
  • Conflicthantering en conflictbemiddeling;
  • Het uitvoeren van evaluatieonderzoeken zowel als - het reorganiseren en zelfs beŽindigen/ afbouwen van (delen van) organisaties.
De opdrachten werden somtijds in de vorm van een organisatieadvies-opdracht uitgevoerd, soms als onafhankelijk intermediair en soms in samenhang met het uitvoeren van het gewenste interim management. In 1995 heb ik de ministeriŽle erkenning als Certified Management Consultant verkregen, als een der eerste bureaus in Nederland.