Organisatieadviezen: functies

Daarnaast heb ik in mijn vrije tijd tot op heden steeds een aantal bestuurs- en ondersteuningsfuncties vervuld bij organisaties, zoals:

 • Oprichter en secretaris Landelijk Steunpunt Randgroepjongeren;
 • Penningmeester Stichting Exodus Groningen (opvang ex-gedetineerden) te Groningen *;
 • Voorzitter Sectie Sociaal Cultureel Werk en lid van de Raad van Bestuur van het Juliana Welzijn Fonds te Bunnik;
 • Voorzitter Stichtingen De Slinger en Delta, plaatselijke koepelorganisaties voor het Welzijnswerk te Groningen;
 • Voorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP);
 • Voorzitter Criterium Commissie SSRP *;
 • Vice voorzitter van het Bestuur van de Stichting Monument en Materiaal te Groningen*;
 • Voorzitter Paraclub Noord Nederland te Eelde;
 • Voorzitter Kon. Ned. Ver. Voor Luchtvaartsporten afd. Parachutespringen te Den Haag;
 • Voorzitter van de werkgroep Kwaliteit van de Orde van Organisatie Adviseurs O.O.A.;
 • Secretaris/bestuurslid Stichting Steunfonds “De Drie Linden”.

De met een * gemerkte functies zijn op dit moment aan mij toevertrouwd.