Organisatieadviezen: opdrachten

In de loop der jaren heb ik opdrachten uitgevoerd voor:

 • Combinatie Revalidatie Services Nederland CRSN: een samenwerkingsverband van een 8-tal grotere revalidatietechnische bedrijven: strategische beleidsadvisering voor een belangenvereniging;
 • Stichting Huisartsenlaboratorium Groningen: reorganisatie werkorganisatie;
 • Stichtingen Tolkencentrum Noord en Oost Nederland, Gelderland en Noord Holland: div. opdrachten;
 • NV Nederlandse Gasunie: div. opdrachten, waaronder reorganisatie van de juridische afdeling, opzetten organisatie ArgentiniŽproject, opzetten organisatie twinningproject UkraÔne, etc.;
 • Woningbouwvereniging Gruno te Groningen: opzetten nieuwe (commerciŽle) activiteiten;
 •  Woningstichting Franeker: fusiebegeleiding van de directie;
 • Gemeente Groningen: Fusie in het SCW tussen ďDe Slinger, St. Opbouwwerk en de Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn tot de Stichting Delta;
 • Lelystad defusering van het Jongerenwerk uit het Algemeen Sociaal Cultureel Werk Lelystad;
 • Stichting De Eland te Delft: doorstart open jongerencentrum;
 • Delfzijl: fusie SCWD en SOBD;
 • Gemeente Delfzijl: het opzetten van een integraal ouderenbeleid ten behoeve van de St. Welzijn Ouderen Delfzijl;
 • CMO/Provincie Groningen: onderzoek naar de behoefte aan en inventarisatie van bestaande ďlevensbestendigeĒ huisvesting;
 • Gemeente Delfzijl: onderzoek en implementatie van ťťn brede welzijnsinstelling voor Delfzijl, SWD;
 • Coevorden: Fusie en projectsamenwerking van verschillende sociale participatieprojecten;
 • Utrecht, NV Nederlandse Spoorwegen: div. opdrachten waaronder conflictbemiddeling en OR ondersteuning;
 • Schreuder BV te Groningen: div. opdrachten;
 • Juliana Welzijn Fonds te Bunnik: reorganisatie;
 • Stichting Stimezo te Groningen: doorlichting en conflictbemiddeling team en staf;
 • VU, faculteit Psychiatrie te Amsterdam: opzetten nieuwe geriatrische (grote) stadsonderzoeken studierichting Psychiatrie;
 • Grafisch Lyceum te Amsterdam: mediatorschap en coaching afdelingsdirecteuren en -coŲrdinatoren;
 • St. Delinkwentie & Samenleving: doorlichting, reorganisatie en interim-management voor de noordelijke regio-organisatie;
 • Stichting Impuls (organisatie voor het SCW) in de Westelijke Tuinsteden te Amsterdam, in het kader van de VVE werkzaamheden uitgevoerd;
 • Atrium-groep te Niekerk: conflicthantering en liquidatie;
 • Stichting Delinkwentie & Samenleving: doorlichting en reorganisatie van de organisatie in Noord Nederland;
 • Menzis Zorgverzekeraar: opzetten  eerstelijns gezondheidscentrum in de stad Groningen, t.a.v. alle vastgoedaspecten;
 • De Vuursteen: ondersteuning van de praktijken van huisartsen en fysiotherapeuten inzake uitbreiding, en onderhandelingen met de woningcorporatie over nieuwbouw of verbouw;
 • Stichting Fokus: reorganisatie van de regio Oost Nederland d.m.v. doorlichting, advisering en invulling van het interim managementschap van regiodirecteur gedurende een 8-tal maanden.

De opdrachten hebben zowel betrekking gehad op:

 • Het initiŽren van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe organsiaties;
 • Het opzetten en begeleiden van fusies;
 • Het ontwikkelen van nieuw beleid en dit met behulp van passende strategieŽn doorvoeren;
 • Het aanpassen van organisatiestructuren aan de wensen van markt en klant;
 • Het begeleiden van de diverse vormen van managementondersteuning o.a. bij beleidswijzigingen, veranderingstrajecten en heroriŽntaties;
 • Conflicthantering en conflictbemiddeling;
 • Het uitvoeren van evaluatieonderzoeken zowel als het reorganiseren en zelfs beŽindigen/afbouwen van (delen van) organisaties.

Deze opdrachten werden somtijds in de vorm van een organisatieadviesopdracht uitgevoerd, soms als onafhankelijk intermediair en soms in samenhang met het uitvoeren van het gewenste interim management. In 1995 heb ik de ministeriŽle erkenning als Certified Management Consultant verkregen, als een der eerste bureaus in Nederland.